Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, số liệu tồn kho dầu đậu tương đã giảm 80,000 tấn xuống chỉ còn 760,000 tấn trong tuần trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm số liệu tồn kho dầu đậu tương giảm xuống dưới mức 800,000 tấn, trong bối cảnh sản lượng ép dầu suy yêu do nhu cầu khô đậu tương ở mức thấp. Tồn kho dầu đậu tương cũng ghi nhận mức giảm 60,000 tấn so với cùng kỳ tháng trước, và thấp hơn tới 650,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

CNGOIC cho biết, sản lượng ép dầu đậu tương đã được duy trì ở mức thấp trong 2 tháng vừa qua. Sản lượng ép dầu đậu tương giảm 230,000 tấn về mức 1.45 triệu tấn, và cũng thấp hơn 20,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở một diễn biến tương tự, tồn kho đậu tương tiếp tục giảm do lượng tàu cập cảng giảm, xuống chỉ còn 5.19 triệu tấn trong tuần trước, mức thấp nhất trong vòng 1 tháng. Trong khi đó, tồn kho khô đậu tương giảm 110,000 tấn xuống chỉ còn 760,000 tấn.

Nguồn: mxvnews.com