Ủy ban Lương thực và Dự trữ chiến lược (NFSS) của Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở kho dự trữ xăng và dầu diesel để bổ sung nguồn cung nhiên liệu và ổn định giá tại một số khu vực.