Theo các nhà quản lý ngành công nghiệp thép, Trung Quốc sẽ đảm bảo sản lượng thép thô giảm trong năm 2021 để đạt mục tiêu cắt giảm carbon, đồng thời mở 1 cuộc điều tra về việc thực hiện cắt giảm trên toàn quốc kể từ năm 2016.

Họ cũng nói rằng sẽ thúc đẩy phát triển chất lượng sản phẩm thay vì số lượng sau khi 1 số công ty đẩy mạnh sản xuất thép một cách mù quáng để tận dụng sự phục hồi của các ngành công nghiệp trong nước và điều này đang gây khó khăn cho việc cắt giảm.

Trung Quốc cho biết trong vòng 5 năm qua công suất sản xuất đã được cắt giảm 150 triệu tấn và sản lượng thép thấp cấp được cắt giảm 140 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng thép thô hàng năm đã lập kỷ lục trong 4 năm liên tiếp và đạt 1.065 tỷ tấn vào năm ngoái.

Chart, line chartDescription automatically generated

Nguồn: mxvnews.com