Trong ngày hôm qua, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết họ và các cơ quan quản lý thị trường sẽ cùng nhau xem xét thị trường quặng sắt giao ngay, cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng tích trữ và đầu cơ. Trong một chuyến thăm đến Tổng công ty Trung tâm Thương mại Quặng sắt Bắc Kinh (Corex), NDRC và Cục quản lý Thị trường Nhà nước đã khảo sát các giao dịch quặng sắt và sự thay đổi giá cả trong năm nay.

Các giao dịch trên nền tảng như của Corex được thực hiện thông qua các nhà môi giới và được sử dụng bởi các nhà cung cấp chỉ số giá để định giá. Các chỉ số giá này sau đó được sử dụng trong các giao dịch hàng vật chất hoặc dùng trong giao dịch phái sinh.

NDRC cho biết sẽ đảm bảo nguồn cung và sự ổn định giá hàng hóa như quặng sắt và than bằng cách theo dõi chặt chẽ giá giao dịch và điều tra các hoạt động đầu cơ. Tất cả các hành động bất thường sẽ bị phạt, nhằm mục đích duy trì trật tự thị trường.

Nguồn: mxvnews.com