Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 12/11, nước này đã xuất khẩu được 21.491 triệu tấn ngũ cốc, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 13.11 triệu tấn (tăng 14.4% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.625 triệu tấn (tăng 25%) và xuất khẩu ngô đạt 3.48 triệu tấn (tăng 1.5%).