Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 22/10/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 4.268 triệu thùng lên mức 430.812 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.993 triệu thùng xuống còn 215.746 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 0.432 triệu thùng xuống còn 124.962 triệu thùng.