Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 118 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 44 triệu hecta. 
 
 Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 77.7 triệu tấn trên diện tích 27.7 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt 18.7 triệu tấn, trên diện tích 7.8 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 9.4 triệu tấn trên diện tích 1.8 triệu hecta.