Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Argentina, diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 của nước này được kỳ vọng sẽ đạt 16.3 triệu hecta, giảm 1.8% so với niên vụ trước.