Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 21/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 32.2% diện tích gieo trồng nước này, thu hoạch về 11.553 triệu tấn, tương đương với mức năng suất 6.34 tấn/hecta.