Hãng tư vấn Strategie Grains nâng dự báo sản lượng lúa mỳ mềm của Liên minh châu Âu trong năm 2021 lên 129.5 triệu tấn, tăng nhẹ so với dự báo trước đó ở mức 129.1 triệu tấn. Xuất khẩu lúa mỳ được dự báo sẽ đạt 32 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo trước đó.
 
 Trong khi đó, sản lượng ngô của EU trong cùng kỳ được dự báo đạt 67.5 triệu tấn, tăng 2.6 triệu tấn so với dự báo trước. Nhập khẩu ngô của EU được dự báo sẽ đạt 13.9 triệu tấn, giảm 0.5 triệu tấn so với dự báo trước đó.