Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, bộ này và các thương nhân nông sản Ukraine đã thống nhất đặt hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2021/22 sẽ ở mức 25.3 triệu tấn, tăng so với hạn ngạch trong niên vụ trước ở mức 17.5 triệu tấn do kỳ vọng sản lượng năm nay sẽ tăng lên mức kỷ lục.

Điều kiện thời tiết thuận lợi có thể cho phép Ukraine thu hoạch được 80.3 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2021, trong đó bao gồm 32.3 triệu tấn lúa mỳ.