Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Australia dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này sẽ đạt 31.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, mức sản lượng này thấp hơn 1.8 triệu tấn so với mức sản lượng kỷ lục 33.3 triệu tấn ghi nhận trong niên vụ trước nhưng vẫn cao hơn 30% so với trung bình 10 năm. Văn phòng USDA ghi nhận mức tăng này là nhờ điều kiện thuận lợi trên diện rộng.

Diện tích gieo trồng lúa mỳ được văn phòng này nâng nhẹ dự báo lên 13.1 triệu hecta trong niên vụ 2021/22 so với mức 13 triệu hecta trong niên vụ trước.

Xuất khẩu lúa mỳ của Australia trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 23 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với xuất khẩu trong niên vụ trước, và thấp hơn 500,000 tấn so với số liệu chính thức của USDA.