Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ mềm của các nước EU trong tuần 17/10 chỉ đạt có 80,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế lên 8.67 triệu tấn, nhưng vẫn tăng mạnh 35.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lùa mạch trong cùng kỳ chỉ đạt hơn 200 tấn, xuất khẩu lũy kế gần như không đổi ở mức 2.738 triệu tấn.

Cũng trong tuần 17/10, EU nhập khẩu hơn 131,000 tấn ngô, đưa nhập khẩu lũy kế mặt hàng này lên 3.917 triệu tấn, thấp hơn 21.1% cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đậu tương cùng kỳ đạt 257,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế lên 3.616 triệu tấn nhưng vẫn thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.