Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của các nhà máy lọc dầu nước này trong tháng 09 đạt 56.07 triệu tấn, tương đương với khoảng 13.64 triệu thùng/ngày, giảm 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 05/2020.

Tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu quốc doanh Trung Quốc đạt 76.76% trong tháng 09, giảm 1.05 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu tư nhân đạt 67.11%, theo số liệu từ hãng tư vấn Longzhong.