Hãng tin Reuters đưa tin, Trung Quốc công bố gói hạn ngạch nhập khẩu dầu mới dành cho các nhà máy lọc dầu tư nhân với khối lượng 14.89 triệu tấn. Trong đó, nhà máy lọc dầu Henglo nhận được hạn ngạch lớn nhất với khối lượng 3 triệu tấn nhưng Zhejiang Petrochemical lại không nhận được hạn ngạch mới.

Tổng hạn ngạch nhập khẩu dầu của các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc trong năm 2021 đã đạt 177.14 triệu tấn, thấp hơn so với mức 184.55 triệu tấn trong năm 2020.