Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 10/10 của nước này đạt 205,300 tấn, tăng 62.8% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 2.677 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng lên 134,400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 539,700 tấn.