Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 01/11 đã đạt 80% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng mạnh 19 điểm phần trăm so với tuần trước.

Cùng kỳ, lúa mỳ Pháp đã nảy mầm được 45%, tăng nhanh so với mức 23% trong tuần trước và tương đương so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 44%.

Cũng trong tuần 01/11, tiến độ thu hoạch ngô Pháp đã đạt 73% diện tích gieo trồng, tăng nhanh so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 93%. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 89% tốt/tuyệt vời.