Theo hãng tư vấn Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng đậu tương của Brazil trong tuần vừa rồi đã đạt 84.2% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 6.6% so với tuần trước đó và nhanh hơn so với cả trung bình hằng năm lẫn cùng kỳ năm ngoái.

Hai bang Mato Grosso và Mato Grosso do Sul hiện đã hoàn thành tới 99% diện tích dự kiến, trong khi bang Parana đã hoàn thành 97% diện tích dự kiến.

Trong khi đó, hãng AgRural ước lượng Brazil đã hoàn thành 86% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 8 điểm phần trăm trong tuần vừa rồi và cũng nhanh hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đối với ngô, AgRural ước lượng tiến độ gieo trồng ngô 2021/22 tại khu vực Centre South của Brazil hiện đã hoàn thành 91% diện tích gieo trồng dự kiến, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.