Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 02/11, nông dân nước này đã thu hoạch được 120.9 triệu tấn ngũ cốc, thấp hơn 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 78 triệu tấn trên diện tích 27.8 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt 18.7 triệu tấn, trên diện tích 7.9 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 11.6 triệu tấn trên diện tích 2.2 triệu hecta.