Một số các Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc các biện pháp để hạ giá nhiên liệu nội địa Mỹ, trong đó bao gồm cả việc giải phóng kho Dự trữ Dầu chiến lược và cấm xuất khẩu dầu thô.