Cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng JMMC của OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra vào 14h00 theo giờ Vienna, tức 20h00 theo giờ Việt Nam.

Cuộc họp thượng đỉnh của các Bộ trưởng Năng lượng OPEC+ sẽ diễn ra sau đó, dự kiến bắt đầu vào 15h00 theo giờ Vienna, tức 21h00 theo giờ Việt Nam.