Theo khảo sát của hãng tin Reuters, giới phân tích kỳ vọng sản lượng chế biến đậu tương của Mỹ trong báo cáo NOPA tháng 10 sẽ đạt 181.9 triệu giạ, với khoảng dự báo từ 176.9 tới 187.8 triệu giạ.

Tồn kho dầu đậu tương được kỳ vọng sẽ đạt 1.684 tỷ pound, với khoảng dự báo từ 1.59 tới 1.834 tỷ pound.

Báo cáo chính thức dự kiến sẽ được NOPA công bố vào 11 tối nay, ngày 15/11.