Theo hãng tư vấn SovEcon, ước lượng trung bình năng suất ngô niên vụ 2020/21 của Ukraine tăng lên 6.8 tấn/hecta. Mức năng suất này được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng vượt mức dự báo của USDA ở mức 7 tấn/hecta.