Hãng tư vấn SovEcon dự báo xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong tháng 11 sẽ đạt 3.9 triệu tấn, giảm 0.2 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng gần tương đương với mức xuất khẩu tháng 10. 

Xuất khẩu lúa mỳ được kỳ vọng sẽ ổn định so với tháng trước ở mức 3.2 triệu tấn.