Hãng tư vấn SovEcon hạ dự báo xuất khẩu lúa mỳ Nga niên vụ 2021/22 xuống còn 34 triệu tấn, giảm 0.3 triệu tấn so với dự báo trước đó. Tổng xuất khẩu ngũ cốc được dự báo đạt 43.8 triệu tấn, giảm 0.6 triệu tấn so với dự báo trước đó.

SovEcon đưa ra lý do cho sự điều chỉnh này là tốc độ xuất khẩu của Nga trong niên vụ năm nay diễn ra chậm, đặc biệt là trong tháng 10.