Sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ condensate của Nga trong tháng 10 đạt 10.84 tiệu thùng/ngày, tăng 1.1% so với 10.73 triệu thùng/ngày trong tháng 09 và tăng 8.5% so với cùng kỳ năm ngoái.