Theo khảo sát của hãng Platts, sản lượng khai thác dầu của OPEC+ trong tháng 10 đạt 41.21 triệu thùng/ngày, tăng 480,000 thùng/ngày so với tháng 09. Trong đó, sản lượng khai thác của OPEC tăng 260,000 thùng/ngày lên 27.55 triệu thùng/ngày còn sản lượng của 9 nước đồng minh đạt 13.66 triệu thùng/ngày, tăng 220,000 thùng/ngày.

Trong đó, Saudi Arabia nâng sản lượng mạnh nhất với mức tăng 130,000 thùng/ngày, lên 9.79 triệu thùng/ngày, mức cao nhất từ tháng 04/2020. Sản lượng khai thác của Nga trong tháng 10 đạt 9.96 triệu thùng/ngày, tăng 100,000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác của một số thành viên khác lại giảm. Sản lượng khai thác của Nigeria giảm 261,000 thùng/ngày xuống còn 1.37 triệu thùng/ngày. Sản lượng khai thác của Angola giảm 40,000 thùng/ngày xuống còn 1.11 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với hạn ngạch 1.362 triệu thùng/ngày.