(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 10/03/2021, 18:58 (GMT+7)
Thứ Tư, 10/03/2021, 18:58 (GMT+7)

Pháp: Xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 được giữ nguyên ở mức 7.45 triệu tấn

Pháp: Xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 được giữ nguyên ở mức 7.45 triệu tấn

Trong báo cáo tháng công bố ngày hôm nay, Văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer đã giữ nguyên dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm Pháp 2020/21 ra khu vực ngoài EU ở mức 7.45 triệu tấn, giảm 45% so với mức 13.54 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ 2019/20.

Bên cạnh đó, FranceAgriMer nâng dự báo tồn kho lúa mỳ mềm Pháp cuối vụ lên 2.7 triệu tấn, từ mức 2.5 triệu tấn trong báo cáo tháng trước.

Ngoài ra, FranceAgriMer đồng loạt nâng dự báo tồn kho cuối vụ lúa mạch và ngô lên 0.1 triệu tấn, lần lượt ở mức 1.1 triệu tấn và 2.0 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com