Các chuyên gia tại văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông duy trì ở mức 79% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 55% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chất lượng lúa mạch vụ đông giảm nhẹ 1% xuống 75% tốt – tuyệt vời, so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ durum cũng giảm nhẹ 1% về mức 69% tốt – tuyệt vời, so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân giảm 1% trong tuần, xuống mức 84% tốt – tuyệt vời, cao hơn nhiều so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái.

Tiến độ gieo trồng ngô tại Pháp ước tính đạt 97% diện tích dự kiến, tăng 2% so với tuần trước, và nhanh hơn mức 88% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ ngô được đánh giá tốt – tuyệt vời ước tính đạt 93%, thấp hơn so với mức 96% trong tuần trước.

Nguồn: mxvnews.com