Các chuyên gia tại văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông duy trì ở mức 79% tốt – tuyệt vời trong tuần kết thúc ngày 05/07, và cao hơn so với mức 55% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chỉ có 1% sản lượng lúa mì mềm được thu hoạch, thấp hơn so với mức 10% cùng kỳ năm trước.

Chất lượng lúa mạch vụ đông duy trì 74% tốt – tuyệt vời, và cao hơn so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch lúa mì Durum ước tính đạt 15%, cao hơn nhiều so với mức 1% cùng kỳ năm trước.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân giảm 1%  so với tuần trước về mức 82% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch lúa mì vụ xuân chỉ đạt 1%, thấp hơn với mức 9% trong cùng kỳ năm trước

Trong khi đó, chất lượng ngô Pháp cũng giữ ở mức 89% tốt – tuyệt vời, không thay đổi so với tuần trước.

Nguồn: mxvnews.com