Trung tâm xuất khẩu chính của Pháp tại Rouen ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp không có lô hàng lúa mì nào trong tuần kết thúc ngày 23/06. Mặc dù vậy, các mặt hàng khác vẫn tiếp tục luân chuyển với 6,600 tấn lúa mạch làm thức ăn chăn nuôi được chuyển đến Ireland và 3,300 tấn hạt có dầu được gửi đến Phần Lan.

Riêng, cảng La Palllice cho thấy 30,000 tấn lúa mỳ chờ bốc hàng tới Bờ Biển Ngà và 23,750 tấn đến Cuba. Bất chấp sản lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 ở Pháp đang ở mức thấp 29 triệu tấn, quốc gia này đã có một năm xuất khẩu mạnh mẽ. Theo số liệu của Ủy ban Châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 đạt tổng cộng 7.2 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com