Cuộc họp thượng đỉnh của các Bộ trưởng Năng lượng OPEC+ đã kết thúc với quyết định sẽ nâng hạn mức sản lượng khai thác dầu thô của cả nhóm lên thêm 400,000 thùng/ngày trong tháng 12 năm nay.

Vấn đề OPEC+ bù đắp cho các thành viên khai thác dưới hạn mức được cấp mà Mỹ đề xuất không được bàn đến trong cuộc họp.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 02/12/2021