Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 5.109 triệu tấn, giảm mạnh 41.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế từ đầu năm đến nay đã đạt 79.083 triệu tấn.