Hãng tư vấn Sovecon cho biết, dự báo sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 của Nga lên mức 84.6 triệu tấn, cao hơn 2.2 triệu tấn so với báo cáo trước.

Thứ sáu tuần trước, Bộ Nông nghiệp Nga vừa cập nhật mức thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ, ngô và lúa mạch cho tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mỳ sẽ được điều chỉnh tăng 4.80 USD/tấn, lên mức 38.10 USD/tấn. Trong khi đó, thuế xuất khẩu ngô cũng được điều chỉnh tăng 2.00 USD/tấn xuống còn 50.20 USD/tấn.

Nguồn: mxvnews.com