Theo thông tin từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga, thuế xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ tăng thêm 8.4 USD/tấn lên 71.2 USD/tấn kể từ 01/11.