Cơ quan giám sát thực phẩm của Nga cho biết, xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 11/03 ở mức 100,000 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ lên 34.5 triệu tấn, cao hơn 28% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đối với ngô, xuất khẩu ngô trong cùng giai đoạn này tăng gấp đôi lên 400,000 tấn, mức xuất khẩu một tuần cao nhất trong niên vụ 2020/21, nâng lũy kế xuất khẩu ngô từ đầu vụ đến nay lên 2.3 triệu tấn, thấp hơn 4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Từ ngày ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, chính phủ Nga đã áp dụng mức thuế 50 euro/tấn đối với xuất khẩu lúa mỳ. Họ cũng áp đặt mức thuế 25 euro/tấn đối với xuất khẩu ngô từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Việc các nước nhập khẩu tranh thủ mua hàng trước khi mức thuế có hiệu lực là yếu tố giúp lý giải cho hiện tượng xuất khẩu ngô tăng mạnh trong những tuần qua.

 

Nguồn: mxvnews.com