Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA đã nâng dự báo sản lượng lúa mỳ Nga niên vụ 21/22 lên mức 86 triệu tấn, tăng nhẹ so với báo cáo tháng 5 và năm ngoái.

Dự kiến sản lượng lúa mỳ tại Nga (không tính bán đảo Krym) sẽ bao gồm 64.5 triệu tấn lúa mỳ vụ đông và 21.5 triệu tấn lúa mỳ vụ xuân. Năng suất ước tính đạt 2.94 tấn/ha, giảm 1.4% so với năm ngoái, tuy nhiên tổng diện tích gieo trồng ước tính tăng 2% lên mức 29.3 triệu ha.

Lúa mỳ mùa đông được trồng ở phần lãnh thổ Nga thuộc châu Âu (bao gồm miền Nam, miền Trung, sông Volga và miền Bắc Cacausus) thường chiếm 70% tổng sản lượng. Việc gieo trồng trong mùa thu đã hoàn thành đúng hạn, tuy nhiên điều kiện thời tiết khô hạn ảnh hưởng tiêu cực tới việc định hình cây lúa. Tiềm năng tăng trưởng và năng suất lúa mì mùa đông rất dễ bị ảnh hưởng bởi lượng mưa trong các tháng 5 và 6. Đất nước được hưởng lợi từ lượng mưa mùa xuân lan rộng khắp miền tây nước Nga, cung cấp độ ẩm cần thiết cho đất để cây trồng phát triển thích hợp trên khắp miền Nam và Bắc Caucasus. Điều kiện cây trồng được cải thiện ở vùng Trung tâm, tuy nhiên, ở Volga, diễn biến thời tiết vẫn tương đối trái chiều. Thu hoạch lúa mì mùa đông sẽ bắt đầu vào đầu vào tháng 7 ở các vùng sản xuất phía Nam.

Mặc dù việc gieo trồng lúa mỳ mùa xuân năm nay bắt đầu hơi muộn do mùa xuân đến muộn, tất cả các khu sản xuất chính đã hoàn thành việc gieo trồng đúng thời hạn. Lúa mỳ vụ xuân chủ yếu được trồng ở các vùng giáp biên giới với Kazakhstan: ở các khu vực tại Volga, Ural và Siberi của Nga. Thu hoạch của lúa mỳ vụ xuân sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8.

Nguồn: mxvnews.com