Bộ Nông nghiệp Nga vừa cập nhật mức thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ, ngô và lúa mạch cho tuần từ ngày 30/06  đến 06/07. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mỳ sẽ được điều chỉnh tăng 3.20 USD/tấn, lên mức 41.30 USD/tấn. Trong khi đó, thuế xuất khẩu ngô cũng được điều chỉnh tăng 0.30 USD/tấn lên còn 50.50 USD/tấn.

Các mức thuế này được tính theo công thức, theo đó, các công ty xuất khẩu sẽ phải chịu mức thuế bằng 70% phần chênh lệch giữa giá sàn và mức giá thả nổi do Sở giao dịch Moscow công bố.

Nguồn: mxvnews.com