Bộ Nông nghiệp Nga vừa cập nhật mức thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ và ngô cho tuần từ ngày 14/07 đến 20/07. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mỳ sẽ được điều chỉnh giảm 1.9 USD/tấn, về mức 39.3 USD/tấn. Trong khi đó, thuế xuất khẩu ngô tiếp tục tăng 1.6 USD/tấn lên 52.2 USD/tấn. Các mức thuế này bằng 70% phần chênh lệch giữa giá sàn và mức giá thả nổi do Sở giao dịch Moscow công bố.

Nguồn: mxvnews.com