Trong tuần kết thúc ngày 12/06, Hiệp hội Sắt thép Mỹ (AISI) ước tính tổng khối lượng thép thô của nước này đạt hơn 1.8 triệu tấn. Sản lượng ròng trong tuần ước đạt gần 1,3 triệu tấn, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 0.3% so với tuần trước đó. Tỷ lệ công suất hoạt động ước đạt 82.6%. Trong đó, miền Nam nước Mỹ sản xuất được nhiều nhất với 794 nghìn tấn, Greatlakes khoảng 627 nghìn tấn, khu vực Trung Tây khoảng 196 nghìn tấn và Đông Bắc đạt 143 nghìn tấn.

Lũy kế sản lượng từ đầu năm đến ngày 12/06 đạt 41.38 triệu tấn ròng và con số này tăng 13.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ công suất hoạt động cũng đạt 78.5% trong khi so với cùng kỳ chỉ khoảng 67.8%. Hiệp hội Sắt thép cũng ước tính công suất toàn quý II của Mỹ đạt khoảng 29.3 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com