Theo Agricensus, sản lượng ethanol ở MidWest tăng có khả năng phản ánh sự trở lại của các đơn vị sản xuất chủ chốt sau đại dịch Covid-19. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA, tuần trước, sản lượng ethanol ở MidWest, chiếm 90 – 95% sản lượng ethanol Hoa Kỳ, đạt hơn 1 triệu thùng/ngày.

Tính từ tháng 6, sản lượng ethanol đã tăng từ mức 33,000 thùng/ngày lên 1 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ ngày 28/02. Điều này phù hợp với việc tập đoàn kinh doanh nông sản khổng lồ ADM tái khởi động 2 nhà máy ethanol lớn.

 

Nguồn: mxvnews.com