- Áo sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa toàn quốc trong vòng 22 ngày kể từ thứ Hai tới, kèm theo đó là chuẩn bị công bố chương trình tiêm chủng Covid bắt buộc cho tất cả dân số trường thành.

- Bang Bavaria áp dụng phong tỏa một phần trên quy mô toàn bang, giới hạn tụ tập, đặc biệt là với các đối tượng chưa tiêm vaccine và tại những khu vực có hơn 1000 ca nhiễm Covid.