Một nguồn tin thị trường cho biết, sản lượng đường kể từ đầu niên vụ 2020/21 tới này của Mexico ước tính đạt 5.6 triệu tấn, thấp hơn 500,000 tấn so với mức dự báo trước. Nguyên nhân cho mức giảm này là do đợt khô hạn trong niên vụ 2019/20 đã có hậu quả kéo dài, ảnh hưởng tới năng suất cây mía trong niên vụ này.

Sản lượng thấp hơn làm gia tăng khả năng Mexico sẽ cắt giảm hoạt động xuất khẩu đường và tập trung vào thị trường nội địa trong năm nay.  

Sản lượng đường niên vụ 2020/21 của Mexico được dự báo ở mức 5.7 triệu tấn, thấp hơn so với mức trung bình là 6 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu đường trong niên vụ năm nay của Mexico dự kiến sẽ chỉ đạt 1.15 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Nguồn: mxvnews.com