Số liệu cho thấy lưu lượng khí tự nhiên từ Nga xuất sang châu Âu bất ngờ dừng toàn bộ kể từ 31/10 và vẫn chưa có thông tin nào về việc được khôi phục. Hiện chưa rõ nguyên nhân cho sự kiện này, một số dự đoán cho rằng có thể do lỗi dữ liệu hoặc một số vấn đề trong giao dịch chênh lệch giá trên thị trường.