Phản hồi trước đề nghị của chính quyền Mỹ về việc giải phóng dầu dự trữ để hạ nhiệt giá nhiên liệu, một quan chức Nhật Bản cho biết nước này không thể sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược chỉ để giảm giá nhiên liệu.

Trong khi đó, một quan chức của Hàn Quốc cho biết nước này đang nghiên cứu đề nghị của Mỹ. Hàn Quốc có thể sử dụng dầu thô dự trữ để cân bằng thị trường nhưng không thể dùng đến dầu dự trữ vì giá nhiên liệu tăng.

Trước đó, Trung Quốc cho biết nước này đang chuẩn bị để đưa một phần dầu thô dự trữ ra thị trường, nhưng chưa rõ khối lượng cũng như có phải là để hợp tác với Mỹ hay không.