Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật Cơ sở hạ tầng với ngân sách 1,000 tỷ USD với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng nước Mỹ bao gồm nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường xá, mở rộng hệ thống internet, nâng cấp hệ thống điện lưới cũng như phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch.

Dự luật này sẽ được trình lên Tổng Thống Biden để ký thành luật.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ vẫn tiếp tục thúc đẩy một bộ luật nữa với mức ngân sách 1,750 tỷ USD có tên là Build Back Better nhằm cung cấp ngân sách cho hệ thống y tế, chăm sóc trẻ nhỏ và mẫu giáo cũng như các vấn đề nhập cư.