Giá đồng tăng 2% lên 4.47 USD/pound. Thị trường đang cho thấy dấu hiệu tích luỹ từ 4.35 – 4.6 USD.

Triển vọng tăng trưởng của thị trường đồng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Chính phủ nước này vẫn đang kiểm soát dịch gắt gao. Tuy nhiên, ngành bất động sản và xây dựng vẫn là mũi nhọn trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, nên Bắc Kinh đang cân nhắc sẽ dỡ bỏ một số hạn chế và hỗ trợ các công ty trong ngành đối phó với cơn khủng hoảng tiền mặt.

Các nhà chức trách đang xem xét một gói chính sách để ngăn chặn cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu rộng, mở đầu bằng việc hạ mức ký quỹ bắt buộc. Khi các công ty bất động sản Trung Quốc bán nhà ở trước khi hoàn thành xây dựng, họ phải gửi số tiền thu được vào tài khoản ngân hàng được giám sát, gọi là ký quỹ, để ngăn chủ đầu tư thiếu tiền từ bỏ các dự án hoặc chuyển tiền cho các mục đích sử dụng khác. Theo tính toán dựa trên dữ liệu chính thức, tiền thu được từ việc bán nhà chiếm hơn một nửa dòng tiền của các chủ đầu tư.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổng hợp

Tiên Phạm

Nguồn: Mxv