Kể từ ngày 09/06 tới, Pháp sẽ cho phép du khách châu Âu đã được tiêm phòng và những người đến từ bảy quốc gia an toàn, bao gồm Úc, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Lebanon, New Zealand và Singapore được nhập cảnh mà không cần test lại Covid-19. Những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia bình thường bao gồm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng sẽ được phép, miễn là họ cung cấp xét nghiệm PCR âm tính không quá 72 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính không quá 48 giờ.

Đan Mạch cũng sẽ cho những người Mỹ đã được tiêm chủng, miễn là đã 14 ngày kể từ liều cuối cùng của họ được nhập cảnh kể từ 05/06. Đây là 2 quốc gia mới nhất trong tổng số 20 nước châu Âu mở cửa du lịch cho du khách Mỹ đã tiêm phòng.

Ngoài ra, châu Âu sẽ chào đón các khách du lịch đã tiêm chủng vào mùa hè này. Tuy nhiên chỉ giới hạn ở một số quốc gia nhất định.

Mặc dù đang có cuộc tranh luận về việc tiêm chủng có nên là giấy thông hành để nhập cảnh cho khách du lịch hay không, nhưng điều đáng chú ý là trong nhiều trường hợp, các quốc gia cũng có các quy trình thay thế cho khách du lịch chưa được tiêm chủng, chẳng hạn như những lựa chọn nộp yêu cầu xét nghiệm COVID-19.

CDC cũng có các khuyến nghị chi tiết về việc đi lại trong thời kỳ đại dịch, cho cả những du khách đã được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng.

Đây là những quốc gia vào thời điểm báo chí đã cho khách du lịch tiêm vaccine để vượt qua một số loại biến thể của COVID-19

Nguồn: mxvnews.com