Trong báo cáo tháng 6 của MARS – Monitoring Agricultural Resources - Cơ quan giám sát tài nguyên nông nghiệp trực thuộc ủy ban liên minh châu Âu (EU Commission), năng suất ngô của khu vực châu Âu trong mùa vụ 2021 tăng lên mức 7.84 tấn/ha, cao hơn mức 7.81 ha trong tháng trước.

Đối với lúa mỳ, MARS nâng dự báo năng suất từ 5.91 tấn/ha lên 6.01 tấn/ha trong năm nay, cao hơn  5.6% so với mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, năng suất lúa mạch cũng tăng từ 4.89 tấn/ha lên 4.97 tấn/ha. Đối với hạt có dầu, năng suất dự báo tăng lên 3.23 tấn/ha, tăng 0.6% so với tháng trước.

Nguồn: mxvnews.com