Ủy ban liên minh châu Âu (EC) hạ dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của khu vực từ 126.2 triệu tấn trong tháng trước xuống 125.8 triệu tấn, cao hơn so với mức 117.2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban giữ nguyên triển vọng xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 ở mức 30.0 triệu tấn, cao hơn mức 27 triệu tấn ở niên vụ trước.

Dự báo sản lượng ngô niên vụ 2021/22 giảm từ mức 71 triệu tấn tháng trước xuống 70.6 triệu tấn. Dự báo nhập khẩu ngô niên vụ 2021/22 và 2020/21 không đổi ở mức 15 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com